پردیس فرمانیه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

آدرس: تهران، خیابان شهید لواسانی، جنب برج کوه نور، پلاک ۷۰، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشکده‌ی علوم کامپیوتر
ایمیل: nic@ipm.ir
کد پستی: ۱۹۵۳۸۳۳۵۱۱
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵۵۷۴۶
تلفن: ۲۴۵۰۹۴۰۴
فکس: ۲۲۸۲۵۴۵۴